Stroller Näringspinnar 30 st

49 kr
Finns i lager, kontrollerat i dag.    Sponsrad länk.

VitaGro Långtidsgödsel är ett långtidsverkande gödsel som avger näringen i jämn takt under hela växtsäsongen.

Ger riklig tillväxt och blomning hela sommaren. En gödsling räcker hela säsongen.

Särskilt lämplig till utplanteringsväxter i krukor och balkonger.
OBS! Doseringsinstruktioner är felaktiga på förpackningen.
Rätt dosering ska vara: ca. 1 tsk = 4 g/l jord.Fördelar

1 gång per säsong räcker. Ger 6 månaders näring. Passar de flesta balkong, rabatt- och krukväxter.**Optimal användning **

Mars-aug
Använda var


Blomsterrabatter


Krukväxter


Växthus
Komposition


Syntetiskt
Kategori


Gödning
Syfte


Underhåll


Ta hand om
Typ
Pinnar
Innehåll/mängd


0,7 kg
Aktiva ingredienserNPK 14-4, 4-10Försiktighetsåtgärder för användningAnvänd med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.Faroangivelser

Kan intensifiera brand. Oxiderande.


Skadligt vid förtäring.


Irriterar huden.


Orsakar allvarliga ögonskador.


Orsakar allvarlig ögonirritation.


Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.


Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.


Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser

Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.

Tvätta huden grundligt efter användning.


Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.

Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.
För komplett
Säkerhetsdatablad

Stroller Näringspinnar 30 st säljs direkt av Odla.nu för snabb leverans.

Läs mer...

Artikelnummer: bay-038344
Säljs av: Odla.nu