Stroller Gräsgödsel 8,75kg

279 kr
Finns i lager, kontrollerat i dag.    Sponsrad länk.

Stroller Gräsgödsel är anpassad till gräsmattans speciella näringsbehov. De nödvändiga näringsämnena kväve, fosfor och kalium har i väl avvägda mängder bakats in i granulaten. Kvävet ger rötterna snabbt den näring de behöver för en grön och välmående gräsmatta.

Fördelar

Väl balanserad gräsgödsel.NPK 12-2-14. För en stark och frisk gräsmatta.

Andra vårgödningen.

Näringsrik mix för grönare gräsmatta, motverkar även ogräs och mossa
Råd för användning

Både spridarvagn och handspridare kan användas.
Det viktiga för dig är att hitta rätt inställning. Eftersom du skall dosera 35 gram per kvadratmeter: mät upp 3,5 hekto i din spridare, och mät upp 10 m2 på din gräsmatta och testa. Om du har kvar produkt i din spridare efter 10 m2 - justera upp så att mer kommer ur spridaren.
Försiktighetsåtgärder för användning

Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Faroangivelser

Skadligt vid inandning.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadligt vid förtäring.

Irriterar huden.
Skyddsangivelser

Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.

Tvätta förorenad hud grundligt efter användning.

Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.

Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.
För komplett Säkerhetsdatablad
Optimal användning*
mars - okt

Använda var


Gräsmatta

Komposition


Syntetiskt

Kategori


Gödning

Syfte


Ta hand om


Underhåll


Odla

Typ


Granulat

Innehåll/mängd


8,75kg

Aktiva ingredienser


NPK 12-2-14*

Stroller Gräsgödsel 8,75kg säljs direkt av Odla.nu för snabb leverans.

Läs mer...

Artikelnummer: bay-023418
Säljs av: Odla.nu