Stroller Gräsgödsel 5kg

219 kr
Finns i lager, kontrollerat i dag.    Sponsrad länk.

Stroller Gräsgödsel är anpassad till gräsmattans speciella näringsbehov.
De nödvändiga näringsämnena kväve, fosfor och kalium har i väl avvägda
mängder bakats in i granulaten. Kvävet ger rötterna snabbt den näring de
behöver för en grön och välmående gräsmatta. Fördelar

Väl balanserad gräsgödsel.NPK 12-2-14. För en stark och frisk gräsmatta.
Andra vårgödningen.
Näringsrik mix för grönare gräsmatta, motverkar även ogräs och mossaRåd för användning


Både spridarvagn och handspridare kan användas.

Det viktiga för dig är att hitta rätt inställning. Eftersom du skall
dosera 35 gram per kvadratmeter: mät upp 3,5 hekto i din spridare, och
mät upp 10 m2 på din gräsmatta och testa. Om du har kvar produkt i din
spridare efter 10 m2 - justera upp så att mer kommer ur spridaren.
Försiktighetsåtgärder för användning

Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.Faroangivelser

Skadligt vid inandning.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadligt vid förtäring.

Irriterar huden.Skyddsangivelser

Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.

Tvätta förorenad hud grundligt efter användning.

Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.

Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.
För komplett
Säkerhetsdatablad Optimal användning **

mars - okt
** Använda var


Gräsmatta
Komposition


Syntetiskt
Kategori


Gödning
Syfte


Ta hand om

Underhåll

Odla
Typ


Granulat
Innehåll/mängd
5kg
**Aktiva ingredienser**NPK 12-2-14

Stroller Gräsgödsel 5kg säljs direkt av Odla.nu för snabb leverans.

Läs mer...

Artikelnummer: bay-041825
Säljs av: Odla.nu