Stroller Gräsgödsel 3,5kg

159 kr
Finns i lager, kontrollerat i dag.    Sponsrad länk.

Stroller Gräsgödsel är anpassad till gräsmattans speciella näringsbehov. De nödvändiga näringsämnena kväve, fosfor och kalium har i väl avvägda mängder bakats in i granulaten. Kvävet ger rötterna snabbt den näring de behöver för en grön och välmående gräsmatta.
Fördelar
Väl balanserad gräsgödsel.NPK 12-2-14. För en stark och frisk gräsmatta.
Andra vårgödningen.
Näringsrik mix för grönare gräsmatta, motverkar även ogräs och mossaRåd för användning
Både spridarvagn och handspridare kan användas.Det viktiga för dig är att hitta rätt inställning. Eftersom du skall dosera 35 gram per kvadratmeter: mät upp 3,5 hekto i din spridare, och mät upp 10 m2 på din gräsmatta och testa. Om du har kvar produkt i din spridare efter 10 m2 - justera upp så att mer kommer ur spridaren.Försiktighetsåtgärder för användning
Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.Faroangivelser
Skadligt vid inandning.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid förtäring.
Irriterar huden.Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
Tvätta förorenad hud grundligt efter användning.
Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.För komplett Säkerhetsdatablad Optimal användning*
mars - okt
Använda var

Gräsmatta
Komposition

Syntetiskt
Kategori

Gödning
Syfte

Ta hand om

Underhåll

Odla
Typ

Granulat
Innehåll/mängd

3,5kg
Aktiva ingredienser

NPK 12-2-14*

Stroller Gräsgödsel 3,5kg säljs direkt av Odla.nu för snabb leverans.

Läs mer...

Artikelnummer: bay-030584
Säljs av: Odla.nu