Stroller Gödning 3-pack Mix

369 kr
Finns i lager, kontrollerat i dag.    Sponsrad länk.

Gödsel för hela säsongen till den lilla trädgården.Innehåller
Stroller MOSSA och Stroller GRÄS som ger dig en motståndskraftig,
mossfri, grön och tät gräsmatta. **Stroller blå **är en samgranulerad
allround gödsel som är klorfri och innehåller alla viktiga makro och
mikronäringar som växter, frukter och grönsaker behöver för att kunna frodas i din trädgård.FördelarSmidig lösning med produkter för trädgårdens alla växterRåd för användning


Både spridarvagn och handspridare kan användas.

Det viktiga för dig är att hitta rätt inställning. Eftersom du skall
dosera 35 gram per kvadratmeter: mät upp 3,5 hekto i din spridare, och
mät upp 10 m2 på din gräsmatta och testa. Om du har kvar produkt i din
spridare efter 10 m2 - justera upp så att mer kommer ur spridaren.
Försiktighetsåtgärder för användning

Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Gräset kan missfärgas direkt efter behandlingen med Stroller PLUS Mossa, men endast tillfälligt. 
Var försiktig med trä, sten och betongplattor som kan missfärgas. Spola av dessa omedelbart om de träffats av produkten. 
Kläder, skor och mattor kan också missfärgas, så var försiktig när du går inomhus eller sitter på gräsmattan.
Detta gäller några dagar efter behandlingen.Faroangivelser

Skadligt vid inandning.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadligt vid förtäring.

Irriterar huden.Skyddsangivelser

Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.

Tvätta förorenad hud grundligt efter användning.

Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.

Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.
För komplett
Säkerhetsdatablad Optimal användning **

mars - okt
** Använda var


Gräsmatta
Komposition


Syntetiskt
Kategori


Gödning
Syfte


Ta hand om

Underhåll

Odla
Typ


Granulat
Innehåll/mängd
3x 3,5kg
Aktiva ingredienser
Järn (ll) sulfatheptahydrat 20 vikt-%
Kväve 14%

Stroller Gödning 3-pack Mix säljs direkt av Odla.nu för snabb leverans.

Läs mer...

Artikelnummer: bay-030614
Säljs av: Odla.nu