Stroller blå 7kg

239 kr
Finns i lager, kontrollerat i dag.    Sponsrad länk.

Stroller blå är en samgranulerad allround
gödning för trädgårdens alla växter, frukter och grönsaker. Stroller blå
är en klorfri gödning som innehåller viktiga makro och mikro näringar
som växterna kräver för att kunna frodas i din trädgård.

**Fördelar

**

Stroller blå är ett idealiskt gödsel för trädgårdens alla växter genom sin allsidiga och harmoniska sammansättning.
Försiktighetsåtgärder för användning


Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Faroangivelser


Skadligt vid förtäring.


Orsakar allvarliga ögonskador.


Orsakar allvarlig ögonirritation.


Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.


Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser


Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.


Tvätta förorenad hud grundligt efter användning.Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

För komplett
Säkerhetsdatablad
*Optimal användning

mars-aug

**Möjlig användning **

sept-okt

**Använda var

**

Gräsmatta


Blomsterrabatter


Buskar


Grönsaksland


Träd


Växthus

**Komposition

**

Syntetiskt

**Kategori

**

Gödning

**Syfte

**

Ta hand om


Underhåll


Odla

**Typ

**
Granulat

**Innehåll/mängd

**7kg

**Aktiva ingredienser

*

NPK 12-3-15 + Mikronäring

Stroller blå 7kg säljs direkt av Odla.nu för snabb leverans.

Läs mer...

Artikelnummer: bay-001003
Säljs av: Odla.nu