Fermenterad näring 250 ml

72 kr
Finns i lager, kontrollerat i dag.    Sponsrad länk.

Fermenterad näring är en flytande växtnäring som innehåller EM-bakterier, levande probiotiska jordmikrober som samarbetar med växtens alla delar. Mikroberna bildar en mängd bioaktiva ämnen, till exempel antioxidanter, vitaminer, enzymer och aminosyror som dina växter kan ta upp direkt. De binder även kol och kväve i jorden. Kolcirkeln sluts och varje användning blir en god insats - både för mikrolivet och för klimatet.
Den lättillgängliga energin stimulerar mikrolivet i jorden och bygger med tiden upp biomassan. Det ger en mer fertil odlingsjord med en bättre struktur, d.v.s. en jord som har förmåga att hålla mer luft, vatten och näring.
De levande mikroberna ger en långtidseffekt och påskyndar uppbyggandet av jord med ett högt humusinnehåll.
Fördelar med den kretsloppsbaserade EM flytande näring

EM flytande näring är full av energi och naturligt mineraliserad
De levande EM-mikroberna effektiviserar mineraliseringen och humifieringen
Innehåller fotosyntesbakterier som fixerar CO2 och kväve
Bygger
med tiden upp biomassan i jorden och ger en mer fertil jord med bättre
struktur med en större förmåga att hålla näring, vatten och luft
Kretsloppsbaserad, klimatsmart och sluter kolcykeln

**EM flytande näring skiljer sig från ren mineralgödning på följande sätt:

**

Den stimulerar tillväxten av mykorrhiza och andra probiotiska mikrober
De levande EM-mikroberna besätter snabbt organiskt material och skapar ett stabilt system med litet utrymme för patogena arter
Näringen
är naturligt mineraliserad av jordmikrober, dvs med samma processer som
utvecklats under evolutionen och därför väl anpassad för växterna
EM-mikrobernas metaboliter är tillväxtfrämjande, t.ex antioxidanter, enzymer, aminosyror, vitaminer och organiska syror
Den innehåller humus och fulvolsyror
Näringen stimulerar och upprätthåller en god mikroflora som samarbetar med växten i rhizosfären (rotzonen)
Fotosyntesbakterierna fixerar både kväve och koldioxid
Den innehåller lätt tillgänglig energi som stimulerar mikrolivet

ANVÄNDNING

Odling på friland och växthus
Planteringar, Parker och kyrkogårdar
Jordbruk
Trädgård
Betesmarker

DOSERING

Tillsätt
näringen direkt i vattenkannan en till två gånger i veckan och vattna
som vanligt. Normal dos är 20 ml växtnäring per liter vatten (två
matskedar), men näringskrävande växter som tomater kan behöva upp till
40 ml.

FÖRVARING

Förvara
EM flytande näring i rumstemperatur men ej över 38 grader! (den tål
minusgrader). Ej i sol. Det kan bildas en hinna som ser ut som vit snö
på ytan när den inte används. Det är mjölksyra från de levande
mjölksyrebakterierna...

Fermenterad näring 250 ml säljs direkt av Odla.nu för snabb leverans.

Läs mer...

Artikelnummer: BOK-810-107
Säljs av: Odla.nu