BeeWellness Trivselspray för bin 150ml

125 kr
Finns i lager, kontrollerat i dag.    Sponsrad länk.

Förbättra mikroklimatet i bikuporna och
stärk binas immunförsvar.
Bee-wellness® är en sprayprodukt specifikt framtagen för bin och
baseras på EM® (effektiva mikroorganismer). Lösningen innehåller en
blandning av goda mjölksyrebakterier, svampar och jäst, den är 100%
naturlig och innehåller inga kemiska komponenter. Ett utmärkt alternativ
för biologisk odling.
I dagens skötsel av jordbruk, trädgårdar
och odlingar förekommer det alldeles för lite mikroorganismer. Detta
beror på de hårda besprutningar som sker med starka kemikalier som
utrotar mikrolivet. Med EM:s stödjande mikroorganismer främjar
Bee-wellness mikroklimatet i bikupan och håller bin friska. Det stödjer
resistens mot varroakvalster, påskyndar nedbrytningen av
bekämpningsmedel och har en positiv effekt på vitaliteten i
bipopulationen. Genom att behandla bikupan med Bee-wellness tillför du
goda och effektiva mikroorganismer till ditt bisamhälle och dess
närmiljö.
Bakom utvecklingen av produkten finns ett stort antal
forskningsrapporter som undersökt fördelarna med att öka immunförsvaret
hos bin med hjälp av mikroorganismer. Dessa stödjer att EM® ger ett
naturligt alternativ i sjukdomsförebyggande vård för bin.
**Vitaliteten

**Bee-wellness
tillför goda bakterier och svampar till biet och dess miljö vilket
skapar motståndskraft mot negativa bakterier och svampar. Genom att
veckovis spraya direkt på bina och på landningsbrädan tar bina även med
sig de effektiva mikroorganismerna tillbaka till naturen och dess
närliggande miljö. På så vis kan du som biodlare vara med och hjälpa
till att stödja miljön och göra den mer livskraftig igen.
**Varroa

**BeeWellness
bekämpar inte Varroakvalster, det bidrar till en sund balans på
mikroklimatet i bikupan och stärker därmed motståndskraften hos bina.

**Mikroklimat i bikupan

**Kemikalier
används ofta för att bekämpa Varroakvalster vilket påverkar och
försvagar mikroklimatet i bikupan. Vid rengöring eller behandling med
kemikalier avlägsnas inte bara patogener utan också goda och viktiga
mikroorganismer. Detta gör att negativa bakterier kan etablera sig
ostört. Genom att tillföra goda bakterier säkerställer du att den
naturliga balansen återställs omedelbart och att det finns en motvikt
mot de negativa bakterierna och svamparna. På sikt återställs
mikroklimatet efter åratal av kemiska behandlingar.
**Det drabbade biet

**När
ett bi drabbas av Varroakvalstret får det flera perforeringar i sin
rustning. På dessa platser är biet mer mottagligt för sjukdomar. När du
tillför Bee-wellness tillför du positiva bakterier till själva biet och
därför också runt dessa perforeringar. Detta skapar en sjukdomsdämpande
effekt.

**Rengöring

**Behandla material och
bikupan med Bee-wellness för ...

BeeWellness Trivselspray för bin 150ml säljs direkt av Odla.nu för snabb leverans.

Läs mer...

Artikelnummer: AS-725328
Säljs av: Odla.nu