ALGclean spray 750ml

84 kr
Finns i lager, kontrollerat i dag.    Sponsrad länk.

ALGclean spray är ett rengöringsmedel för såväl inom- som utomhusbruk. Avlägsnar t.ex. alger, mögel och sot från trä, tegel, plast, sten och betong. Missfärgar inte underlaget och är även utmärkt att tvätta med före målning. Medlet är lätt skummande, vilket gör det lätt att se vilka ytor som har behandlats. Spraya ytorna du vill rengöra och låt ALGclean verka så länge som möjligt, helst tills dagen efter. Vid lätt smuts/beläggning räcker det ofta att spola av ytan med vatten. Vid kraftig smuts/beläggning krävs borstning. 750 ml räcker till 4-7 m².
Försiktighetsåtgärder för användning

Använd bekämpningsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Faroangivelser

Irriterar huden.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Mycket brandfarlig vätska och ånga

Skadligt vid förtäring

Kan göra att man känner sig dåsig och omtöcknad

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.

Inandas inte sprej.

Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd.

Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.
För komplett Säkerhetsdatablad

ALGclean spray 750ml säljs direkt av Odla.nu för snabb leverans.

Läs mer...

Artikelnummer: NG8504
Säljs av: Odla.nu