ALGclean Koncentrat 1l

114 kr
Finns i lager, kontrollerat i dag.    Sponsrad länk.

ALGclean är ett rengöringsmedel för såväl inom- som utomhusbruk. Avlägsnar t.ex. alger, mögel och sot från trä, tegel, plast, sten och betong. Missfärgar inte underlaget och är även utmärkt att tvätta med före målning. Medlet är lätt skummande, vilket gör det lätt att se vilka ytor som har behandlats. Använd tryckspruta eller pensel. Spruta eller stryk ytorna du vill rengöra. Låt ALGclean verka så länge som möjligt, helst tills dagen efter. Vid lätt smuts/beläggning räcker det ofta att spola av ytan med vatten. Vid kraftig smuts/beläggning krävs borstning före spolning. 1 liter ALGclean koncentrat räcker till 30-80 m², beroende på spädning, smutsighetsgrad och underlagets karaktär. Försiktighetsåtgärder för användning
Använd bekämpningsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.Faroangivelser
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation. 
Mycket brandfarlig vätska och ånga
Skadligt vid förtäring
Kan göra att man känner sig dåsig och omtöcknad
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
Inandas inte sprej. 
Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd. 
Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

ALGclean Koncentrat 1l säljs direkt av Odla.nu för snabb leverans.

Läs mer...

Artikelnummer: NG8506
Säljs av: Odla.nu