009665 / Myrr Myrsirap 4g

114 kr
Finns i lager, kontrollerat i dag.    Sponsrad länk.

Långtidsverkande myrsirap som är färdig för bruk inomhus och utomhus mot
myror. Sirapen lockar till sig myrorna och de bär sedan med den aktiva
substansen tillbaka till boet.
Användning
Öppna tuben och kläm ut små droppar av Myrr Myrsirap på cirka 1 cm i diameter vardera.


Placera dropparna längs myrstigarna. Vid användning utomhus, applicera
inte nära avlopp eller där det finns risk att dropparna sköljs bort vid
regn eller rengöringsvatten.
Vid användning inomhus placeras
dropparna längs myrstigar. Vid användning utomhus placeras dropparna i
sprickor och springor och längs myrstigar på terrasser, gångar,
verandor, ingångar till skjul, garage etc. Om boet är placerat i
stenbelagd yta (t.ex. plattor eller betong) kan produkten placeras
direkt i myrboets ingång.

Vid användning utomhus skydda produkten
från bin och väder genom att täcka över med t.ex. en blomkruka eller en
tegelsten. Kontrollera att myrorna ändå kan komma åt betet. Stäng tuben
efter användning.
Effekt syns inom 7 dagar, boet blir helt bekämpat inom 2-6 veckor, beroende på hur stort angreppet är.

Om myrorna finns kvar kan det vara nödvändigt att behandla igen.
Dosering
Använd 1 droppe (ca 1 cm i diameter) per m2 eller löpmeter, vilket motsvarar 200 mg produkt.

Vid direkt behandling av myrboet injiceras 2 g (motsvarar en halv tub eller 10 droppar) direkt i boets ingång.
Använd max 2 g produkt (10 droppar) per myrbo.
Gällande Föreskrifter:


Registreringsnummer 5380
Faroangivelser


Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.


Skadligt vid förtäring.

Skyddsangivelser


Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.


Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.
För komplett Säkerhetsdatablad

009665 / Myrr Myrsirap 4g säljs direkt av Odla.nu för snabb leverans.

Läs mer...

Artikelnummer: bay-86600403
Säljs av: Odla.nu