009566/VitaGro Långtidsgödsel 0,7kg

89 kr
Köp nu
  Ev bara få kvar!     Sponsrad länk.

VitaGro Långtidsgödsel är ett långtidsverkande gödsel som avger näringen i jämn takt under hela växtsäsongen.
Ger riklig tillväxt och blomning hela sommaren. En gödsling räcker hela säsongen.

Särskilt lämplig till utplanteringsväxter i krukor och balkonger.

OBS! Doseringsinstruktioner är felaktiga på förpackningen.
Rätt dosering ska vara: ca. 1 tsk = 4 g/l jord.

Fördelar
1 gång per säsong räcker. Ger 6 månaders näring. Passar de flesta balkong, rabatt- och krukväxter.

Försiktighetsåtgärder för användning
Använd med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Faroangivelser
Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skadligt vid förtäring.
Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
Tvätta huden grundligt efter användning.
Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

För komplett Säkerhetsdatablad

Optimal användning
Mars - aug
Använda var
Blomsterrabatter
Grönsaksland
Krukväxter
Växthus
Komposition
Syntetiskt
Kategori
Gödning
Syfte
Underhåll
Ta hand om
Typ
Granulat
Innehåll/mängd
0,7 kg
Aktiva ingredienser
NPK 14-4, 4-10


009566/VitaGro Långtidsgödsel 0,7kg finns i kategorin Gödsel. Beställ nu för snabbast möjliga leverans. 009566/VitaGro Långtidsgödsel 0,7kg säljs direkt av Odla.nu för snabb leverans.

Läs mer...

Kategori: Gödsel
Artikelnummer: bay-84441910
Säljs av: Odla.nu

Gödsel

Visa hela kategorin