009566/VitaGro Långtidsgödsel 0,7kg

89 kr
Finns i lager, kontrollerat i dag.    Sponsrad länk.

VitaGro Långtidsgödsel är ett långtidsverkande gödsel som avger näringen i jämn takt under hela växtsäsongen.


Ger riklig tillväxt och blomning hela sommaren. En gödsling räcker hela säsongen.


Särskilt lämplig till utplanteringsväxter i krukor och balkonger.

OBS! Doseringsinstruktioner är felaktiga på förpackningen.

Rätt dosering ska vara: ca. 1 tsk = 4 g/l jord.
Fördelar


1 gång per säsong räcker. Ger 6 månaders näring. Passar de flesta balkong, rabatt- och krukväxter.
Försiktighetsåtgärder för användning


Använd med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Faroangivelser


Kan intensifiera brand. Oxiderande.Skadligt vid förtäring.Irriterar huden.Orsakar allvarliga ögonskador.Orsakar allvarlig ögonirritation.Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser


Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.


Tvätta huden grundligt efter användning.Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.


Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

För komplett
Säkerhetsdatablad
**Optimal användning **


Mars - aug

Använda varBlomsterrabatterKrukväxterVäxthus

KompositionSyntetiskt

KategoriGödning

SyfteUnderhållTa hand om

TypGranulat

Innehåll/mängd0,7 kg

Aktiva ingredienserNPK 14-4, 4-10

009566/VitaGro Långtidsgödsel 0,7kg säljs direkt av Odla.nu för snabb leverans.

Läs mer...

Artikelnummer: bay-84441910
Säljs av: Odla.nu