009473/Myrr till utvattning 100ml

139 kr
Finns i lager, kontrollerat i dag.    Sponsrad länk.

Effektivt myrmedel som vattnas ut direkt i myrboet. För användning utomhus på terrasser, trädgårdsgångar och stenläggningar där myrorna etablerat bon. Barn och husdjur kan beträda området när medlet torkat in. Förvaras frostfritt och ej i solljus.

Hållbarhet: Produkten är hållbar minst i 4 år från det produktionsdatum som är angivet på förpackningen.

Fördelar

Blandas med vatten och vattnas ut. Flödar ned i jorden till myrornas bon.
Försiktighetsåtgärder för användning

Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Gällande Föreskrifter:

Registreringsnummer 5210

BEHÖRIGHETSKLASS: 3

Faroangivelser

Giftigt vid förtäring.

Giftigt vid hudkontakt.

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarliga ögonskador.

Giftigt vid inandning.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.

Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.
För komplett Säkerhetsdatablad

009473/Myrr till utvattning 100ml säljs direkt av Odla.nu för snabb leverans.

Läs mer...

Artikelnummer: bay-84112534
Säljs av: Odla.nu