005803/Stroller PLUS+ Gräsgödsel 8,75kg/ 250 m2

279,99 kr
Köp nu
  Ev bara få kvar!     Sponsrad länk.

Stroller PLUS+ Gräsgödsel är en balanserad blandning med NPK 14-1-3 med 2% järn och 2% magnesium för en härlig grön gräsmatta.

Kvävet är delvis långtidsverkande och garanterar en bra balans för svenska gräsmattor. De små mikrokornen ger en jämnare fördelning över gräsytan och en snabbare effekt.

OBS! Stroller PLUS+ Gräsgödsel innehåller 2 % järn som kan missfärga sten, trätrall, golv och kläder. Borsta bort omgående för att undvika missfärgning.

Fördelar
Väl balanserad gräsgödsel. NPK 14-1-3. För en stark och frisk gräsmatta.

Råd för användning
Både spridarvagn och handspridare kan användas.

Det viktiga för dig är att hitta rätt inställning. Eftersom du skall dosera 35 gram per kvadratmeter: mät upp 3,5 hekto i din spridare, och mät upp 10 m2 på din gräsmatta och testa. Om du har kvar produkt i din spridare efter 10 m2 - justera upp så att mer kommer ur spridaren.

Försiktighetsåtgärder för användning
Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Faroangivelser
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skadligt vid inandning.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Misstänks kunna orsaka genetiska defekter
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid förtäring.
Irriterar huden.
Kan skada det ofödda barnet.
Kan orsaka cancer vid inandning.
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
Tvätta förorenad hud grundligt efter användning.
Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.

För komplett Säkerhetsdatablad

Optimal användning
april - sept
Använda var
Gräsmatta
Komposition
Syntetiskt
Kategori
Gödning
Syfte
Ta hand om
Underhåll
Odla
Typ
Granulat
Innehåll/mängd
8,75 kg - 250 m2
Aktiva ingredienser
NPK 14-1-3 + Fe och Mg


005803/Stroller PLUS+ Gräsgödsel 8,75kg/ 250 m2 finns i kategorin Gödsel. Beställ nu för snabbast möjliga leverans. 005803/Stroller PLUS+ Gräsgödsel 8,75kg/ 250 m2 säljs direkt av Odla.nu för snabb leverans.

Läs mer...

Kategori: Gödsel
Artikelnummer: bay-79478542
Säljs av: Odla.nu