004912/Stroller PLUS+ Mossa 8,75kg / 250 m2

419 kr
Finns i lager, kontrollerat i dag.    Sponsrad länk.

Stroller PLUS+ Mossa bekämpar mossan och innehåller dessutom ett kvävegödsel som gödslar gräsmattan frodigt grön.
Den har mindre kornstorlek som medför en bättre och jämnare fördelning över gräsmattan, samt en snabbare avgivning av näringsämne.Tar effektivt bort mossan ur gräsmattan. Använd handskar vid eventuell spridning för hand.Fördelar
Bekämpar effektivt mossa i gräsmattor. Innehåller även kväve som ger växtkraft.När: Behandla på våren eller hösten för bäst resultat.
Var: I gräsmattor där mossan är ett problem.
Hur: Sprid när mossan/gräsmattan är fuktig. Mossan svartnar inom 2 veckor och kan då lätt krattas bort. Om det inte regnar kan man vattna för att påskynda effekten.Råd för användning
Bra att veta när du använder Stroller Plus+ Mossa: Gräset kan missfärgas direkt efter behandlingen, men endast tillfälligt. Var försiktig med trä, sten och betongplattor som kan missfärgas. Spola av dessa omedelbart om de träffats av produkten. Kläder, skor och mattor kan också missfärgas, så var försiktig när du går inomhus eller sitter på gräsmattan. Detta gäller några dagar efter behandlingen. Både spridarvagn och handspridare kan användas. Det viktiga för dig är att hitta rätt inställning. Eftersom du skall dosera 35 gram per kvadratmeter: mät upp 3,5 hekto i din spridare, och mät upp 10 m2 på din gräsmatta och testa. Om du har kvar produkt i din spridare efter 10 m2 - justera upp så att mer kommer ur spridaren. Försiktighetsåtgärder för användning
Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.Gällande Föreskrifter:
Registreringsnummer 4181
BEHÖRIGHETSKLASS: 3
Faroangivelser
Skadligt vid förtäring.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
Använd ögonskydd/skyddshandskar.
Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.För komplett Säkerhetsdatablad Optimal användning **

mars - april och sept, men kan även användas maj - aug
** Använda var


Gräsmatta
Komposition


Syntetiskt
Kategori


Ogräsmedel
Syfte


Skydda

Underhåll

Ta hand om

Bekämpa
Typ


Granulat
Innehåll/mängd


8,75 kg - 250 m2
Aktiva ingredienser


Järn (ll) sulfatheptahydrat 20 vikt-% , Kväve 14%

004912/Stroller PLUS+ Mossa 8,75kg / 250 m2 säljs direkt av Odla.nu för snabb leverans.

Läs mer...

Artikelnummer: bay-79515871
Säljs av: Odla.nu