004882/Stroller PLUS+ Mossa 3,5kg /100 m2

229 kr
Finns i lager, kontrollerat i dag.    Sponsrad länk.

Stroller PLUS+ Mossa bekämpar mossan och innehåller dessutom ett kvävegödsel som gödslar gräsmattan frodigt grön.

Den har mindre kornstorlek som medför en bättre och jämnare fördelning över gräsmattan, samt en snabbare avgivning av näringsämne.
Tar effektivt bort mossan ur gräsmattan. Använd handskar vid eventuell spridning för hand.
Fördelar

Bekämpar effektivt mossa i gräsmattor. Innehåller även kväve som ger växtkraft.
När: Behandla på våren eller hösten för bäst resultat.

Var: I gräsmattor där mossan är ett problem.

Hur: Sprid när mossan/gräsmattan är fuktig. Mossan svartnar inom 2 veckor och kan då lätt krattas bort. Om det inte regnar kan man vattna för att påskynda effekten.
Råd för användning

Bra att veta när du använder Stroller Plus+ Mossa: Gräset kan missfärgas direkt efter behandlingen, men endast tillfälligt. Var försiktig med trä, sten och betongplattor som kan missfärgas. Spola av dessa omedelbart om de träffats av produkten. Kläder, skor och mattor kan också missfärgas, så var försiktig när du går inomhus eller sitter på gräsmattan. Detta gäller några dagar efter behandlingen.
Både spridarvagn och handspridare kan användas.

Det viktiga för dig är att hitta rätt inställning. Eftersom du skall dosera 35 gram per kvadratmeter: mät upp 3,5 hekto i din spridare, och mät upp 10 m2 på din gräsmatta och testa. Om du har kvar produkt i din spridare efter 10 m2 - justera upp så att mer kommer ur spridaren.

Försiktighetsåtgärder för användning

Använd växtskyddsmedel och biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Gällande Föreskrifter:

Registreringsnummer 4181

BEHÖRIGHETSKLASS: 3

Faroangivelser

Skadligt vid förtäring.

Irriterar huden.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.

Använd ögonskydd/skyddshandskar.

Innehållet/behållaren lämnas som avfall enligt lokala regler.
För komplett Säkerhetsdatablad
Optimal användning **


mars - april och sept, men kan även användas maj - aug

** Använda varGräsmatta

KompositionSyntetiskt

KategoriOgräsmedel

SyfteSkydda


Underhåll


Ta hand om


Bekämpa

TypGranulat

Innehåll/mängd3,5 kg

Aktiva ingredienserJärn (ll) sulfatheptahydrat 20 vikt-% , Kväve 14%

004882/Stroller PLUS+ Mossa 3,5kg /100 m2 säljs direkt av Odla.nu för snabb leverans.

Läs mer...

Artikelnummer: bay-79514336
Säljs av: Odla.nu